Disable Preloader
Praktisch

Ongevallenverzekering

We bieden vrijblijvend een ongevallenverzekering aan voor de prijs van 9 euro per persoon.
Men kan intekenen op deze verzekering tijdens de maand september.

Leden die in de specialgroepen dansen, zijn automatisch aangesloten als lid bij de dansfederatie Danssport Vlaanderen.
Zij worden automatisch verzekerd via deze weg en hoeven dus geen ongevallenverzekering te nemen.


Indien je hebt ingetekend op de verzekering en er doet zich een schadegeval voor, dan zijn wij verplicht de verzekeringsmaatschappij binnen de 8 dagen op de hoogte te brengen.

Je meldt het ongeval best zo snel mogelijk bij je leerkracht of via (ongevallen@dansstudiocrazymoves.be) en geeft dan volgende gegevens door:

  • Gegevens van het slachtoffer
  • Omschrijving en datum van het schadegeval: oorzaak en gevolg
  • In geval van lichamelijke schade moet een geneeskundig attest worden toegevoegd